IHMISIÄ, ELÄIMIÄ

Ohjaus ja konsepti Tuire Tuomisto

Esiintyjät Jonna Wikström, Anni Tani

Esitys tarkasteli ihmisen ja eläimen (sosiobiologisia) yhtäläisyyksiä. Onko mahdollista nähdä ihminen eläimenä, jolla on samoja taipumuksia ja kykyjä kuin eläimellä? Millaisena eläimenä ihminen näyttäytyy, jos häneltä viedään yksinoikeus esimerkiksi kykyyn tehdä sovinto tai kyky tajuta monimutkaisia sosiaalisia sääntöjä? Myös näyttelemisen tarkasteleminen sosiobiologisena lahjakkuutena oli yksi esityksen lähtökohta; entä jos näyttelemisessä on perimmältään kyse kyvystä sopeutua tai selviytyä kuin kyvystä tai lahjakkuudesta eläytyä?

Ensi-ilta: 24.11.2006 klo 14 Korkeasaaressa.