KEHITYSYHTEISTYÖ (2010-2017)

Olen yhdessä dramaturgi Titta Halisen kanssa toteuttanut teatterialan kehitysyhteistyöhankkeet Nairobissa vuosina 2010-2011 (Q plays for Kibera) sekä 2014-2016 (Girls’ turn – Tyttöjen vuoro). Hankkeet toteutettiin ulkoministeriön hanketuella kansalaisjärjestöille. Molemmissa hankkeissa yhteistyökumppaneina oli kiberalaisia järjestöjä sekä Sarakasi Trust. Näiden hankkeiden lisäksi saimme vuonna 2017  Taiteen edistämiskeskukselta pienen henkilökohtaisen liikkuvuusapurahan, jonka turvin toteutimme vielä reilu viikon mittaisen työpajan, jossa valmistettiin esitys Otso Kauton näytelmästä ”Saving mama from the blue”. Näin pystyttiin säilyttämään yhteys nuoriin, jotka olivat osallistuneet aikaisempiin hankkeisiin. Työskentelyn lähtökohtana on ollut opettaa teatterin ja esiintymisen perustaitoja sekä vahvistaa heidän osallisuuttaan yhteisönsä jäseninä. Hankkeet ovat perustuneet ajatukselle, että taide on yhteenkuuluvuuden väline ja edistää sosiaalista emansipaatiota.

Työpajoihin osallistui 13-17 -vuotiaita tyttöjä, jotka asuivat lähialueen slummeissa. Työpajoissa käsiteltiin teatterin keinoin teini-ikäisten tyttöjen aikuiseksi kasvamisen haasteita (mm. seksuaalikasvatus, sukupuoli-identiteetti, tasa-arvo ). Valmistimme tyttöjen kanssa Tuhkimon muunneltuna Nairobin elämäntyyliin. Esitys esitettiin Kiberassa (Nairobin suurin slummi), Seuraavana vuonna (2015) nuoret toivat omia tekstejä, joiden pohjalta rakensimme esityksen ”My story” ja viimeisenä vuonna (2016) sovitimme Tsehovin kolmesta sisaresta esityksen. Esitys esitettiin Sarakasi kulttuurikeskuksessa Nairobissa.

Valitettavasti emme ole saaneet lukuisista hauista huolimatta hankkeellemme toistaiseksi jatkorahoitusta. Viime vuosien kehitysyhteistyöpolitiikka on leikannut rahoitusta tuntuvasti erityisesti kulttuurin ja opetuksen saralla.