Todellisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusvastaava: TUNTEET 2009

Todellisuuden tutkimuskeskuksen toiminta rakentuu vuosittain tutkimussuunnitelman ympärille. Tutkimussuunnitelma on taiteellisen toiminnan pääteema, jonka aiheeseen paneudutaan syvällisesti. Tutkimussuunnitelmamme oli Tunteet: yhteiskunnallinen näkökulma tunteisiin ja tunteiden esittämiseen ja esiintuloon esityksissä. Suunnitelmasta ja sen toteutumisesta vastasivat siis tutkimusvastaavat. Tutkimusvastaavina toimivat lisäkseni Katariina Numminen ja Titta Halinen

Vuoden 2009 sisällöt:

TYÖPAJAT

TYÖPAJA I: YHTEISKUNNALLINEN NÄKÖKULMA TUNTEISIIN

Vetäjinä tutkimusvastaavat

TYÖPAJA II: YHTEISÖTAIDE JA TUNTEET

Vetäjinä taiteilijat Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen

TYÖPAJA III: ESITYS JA TUNNE

Vetäjinä tutkimusvastaavat

TUNNE –KLUBIT  DUBROVNIKISSA

Järjestimme kuusi TUNNE – klubia ravintola Dubrovnikissa (Eerikinkatu 11). Jokaisella klubilla oli oma teemansa ja tunteensa, niihin liittyviä esityksiä ja keskustelu, joihin pyydetään alustajiksi kiinnostavia tekijöitä eri aloilta. Tarjolla oli myös vapaata oleskelua, dj ja ehtoisat klubiemännät. Klubien teemat olivat: Lohtu, Nostalgia, Riemu, Viha, Häpeä ja Rakkaus.

RIKHARD III 1.2.

Rikhard III 1.2. jatkoi Todellisuuden tutkimuskeskuksen jo aikaisempina vuosina tehtyä kaupunki näyttämönä tutkimusta. Tavoitteemme oli tarkastella paikan todellisuuden, tunteen ja teatterin vuorovaikutusta. Miten ne nivoutuvat yhteen? Miten kaupungin infrastruktuuri vaikuttaa tunteisiimme? Miten näytelmäteksti muuntuu, kun paikkaa vaihdetaan? Mitä tunteita herää, kun näytelmäteksti jalkautetaan kaupungin sekaan? Tunteet – vuonna esitettiin Shakespearen näytelmästä Rikhard III ensimmäisen näytöksen toinen kohtaus, joka kerta eri paikassa kaupunkia, mutta aina julkisessa tilassa.

Ensimmäinen toteutettiin metrossa lukudraamana, toinen oli Rautatieaseman jääpuistossa, kolmas Suomenlinnan lautalla, neljäs Lammassaaressa ja viides Sörnäisten piritorilla.

TUNTEET ESITYSSARJA

Neljän esityksen esityssarja oli vuoden päätapahtuma. Esityssarjan teokset käsittelevät kaikki tunteita omasta tutkimusnäkökulmastaan. Kaikki teokset toteutettiin samaan tilaan ja tilaratkaisuun. Teosten tekijät olivat Todellisuuden tutkimuskeskuksen tekijöitä, vahvistettuna muutamilla ulkopuolisilla taiteilijoilla.

Esitysarjan tekijät

Antti Nikkinen tila

Titta Halinen

Anna-Mari Karvonen ja työryhmä

Tuire Tuomisto

Jonna Wikström ja työryhmä

ARTIKKELI