VANHOJEN TANSSIT/ELÄMÄN JUHLAT

ELÄMÄN JUHLAT, HELSINKI 2023

TYÖRYHMÄ Jonna Wikström, Pirre Toikkanen, Paula Koivunen ja Tero Heinämäki

Elämän juhlat toteutettiin Helsingissä Kinaporin palvelukeskuksessa huhtikuussa 2023.

Videossa kooste projektin kulusta. Projekti päättyi 4.5. järjestettyyn juhlaan. Projekti oli Todellisuuden tutkimuskeksuksen hanke.


Vanhojen tanssit 2022, SEINÄJOKI

TYÖRYHMÄ Jonna Wikström, Pirre Toikkanen ja Paula Koivunen

Hanke toteutettiin Seinäjoella

“Vanhojen tanssit” oli kuukauden mittainen esitystaidetapahtuma,, happening, joka järjestettiin ikäihmisille, jotka asuvat vielä kotona. Hanke toteutettiin Seinäjoella maaliskuussa 2022. Heille tarjottiin mahdollisuus tavata toisiaan ja taiteilijoita. Vanhojen tansseissa on kolme vaihetta:

1 Valmistautuminen juhlaan, tutustuminen ja voimauttavien valokuvien otto

2 Tanssiaiset

3 Näyttely

Hanke on soveltavan taiteen ammattilaisten Jonna Wikströmin ja Pirre Toikkasen luotsaama projekti, joka on toteutettu kertaalleen vuonna 2019. Kokonaisuus koostuu kolmesta osasta, jotka ovat työpajat, juhla ja näyttely. Tarinateatteria ja voimauttavaa valokuvaa yhdistävä projekti tuo kotona asuvat seniorit vahvoiksi toimijoiksi, joiden oma taide ja tekijyys ovat olennainen osa projektia. Juhla-teema mahdollistaa oman elämänkaaren tärkeiden hetkien muistelun, mutta tuo iloa ja naurua myös tähän hetkeen. Tavoitteena ovat muun muassa vanhusten arvostuksen lisääminen, toimintakyvyn lisääminen ja edistää kulttuuristen oikeuksien toteutumista.

IKO-hanke on merkittävä näyttö siitä, miten luodaan enemmän merkitystä iäkkäiden elämään ja lisätään konkreettisilla toimenpiteillä osallisuutta. Iäkkäät tarvitsevat myös mielen virkistystä, kohtaamista ja vuorovaikutusta uusien ihmisten kanssa, uusia näkökulmia, lumoutumista taiteesta tai hämmennystä ajatusmaailmojen törmäyksestä. IKO-hankkeen jäsenet haluavat herättää tunteita työskentelemällä erilaisten ja eri elämäntilanteissa olevien iäkkäiden kanssa. He haluavat jakaa taiteensa, osaamisensa, maailmansa ja ajatuksensa. He haluavat tehdä näkyväksi kohtaamiensa ikäihmisten elämää, kohtaloita ja tunteita, toimia peilinä koetulle ja nähdylle. Suomessa on lukuisa määrä elämäntarinoita, jotka ansaitsevat tulla näkyviksi jollain tavalla. Kulttuurihyvinvointi ja sen edistäminen tekevät ne näkyviksi.

Tärkeät askeleet ovat:

1) Kulttuurihyvinvointi huomioidaan tärkeänä osana sote-uudistusta (Kulta ry:n tavoite); jokaisella alueella toimii kulttuurihyvinvointikoordinaattori, niissä luodaan palvelutarjottimia, ja jokaisessa kunnassa on oma kulttuurihyvinvointisuunnitelmansa.

2) TAIKE:n taideyhteisöille suunnattavia määrärahoja nostetaan, jotta virasto voi luoda pitkäjänteisen toiminta-avustuksen kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen (oma määräraha).

3) Kunnat lisäävät taiteen ja kulttuurin rahoitusta, jotta voidaan kehittää avustuksia kattamaan myös kohderyhmittäin rajattuja tilaisuuksia.

IKO- kulttuurihyvinvointia ikäihmisille on STM:n rahoittama hanke, jota toteuttavat yhteistyössä Taiteen edistämiskeskus, Teatterikeskus ja sen jäsenyhteisöt, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Aili-verkosto.Tällä Facebook-sivulla esitellään Teatterikeskuksen jäsenyhteisöjen hankkeessa toteuttamia kulttuurihyvinvoinnin palveluja, joita on suunnattu erityisesti kotona-asuville iäkkäille tai osittain palvelutaloissa- ja keskuksissa asuville.Räätälöidyt kulttuurihyvinvoinnin palvelut ovat osallistavaa, kokemuksellista taidetta, jossa vuorovaikutus ja muiden kohtaaminen ovat osa iäkkään arkea.Hankkeessa turvataan toiminnan jatkuvuutta kehittämällä palvelupolkuja ja toimintamalleja, jotka edistävät taiteen saavutettavuutta ja pitkäjänteistä toimintaa.


Vanhojen tanssit 2019, HELSINKI

TYÖRYHMÄ Jonna Wikström, Pirre Toikkanen ja Paula Koivunen

Hanke toteutettiin Palvelukeskus Päiväkummussa.

Lähtöidea oli, että pidämme seniorien päiväkeskuksessa työpajoja, joissa käytetään tarinateatterin metodeja ja valokuvia apuna erilaisten juhlien muistelussa elämän varrelta. Tämän jälkeen järjestämme heidän kanssaan juhlat. Juhlien muistelemisen ja järjestämisen rinnalla otimme ikäihmisistä uudet (voimauttavat) valokuvat, joista teetimme heille jokaiselle myös oman kuvan kehystettynä muistoksi. Teetimme ja kehystimme myös vanhat kuvat uudestaan isompina, joten viimeisellä kerralla meillä oli myös valokuvanäyttely.

Ikäihmiset olivat aluksi hyvin ujoja eivätkä tunteneet toisiaan juurikaan. Ihmettelimme, miksi aamun kahvihetki oli usein ihan hiljainen. Vähitellen tilanne lämpeni ja vanhojen kuvien ja niiden muisteluiden kautta ryhmä myös lämpeni toisten tarinoille. Loppua kohden he myös muistivat toistensa nimet ja osan tarinoistakin. Saimme kukkatukusta lahjoituksena myytäväksi kelpaamattomia kukkia juhlaamme. Näin saimme koristeltua tutun tilan todellakin uudella juhlallisella tavalla. Teimme myös kukista seppeleitä ja jokaiselle kukkakimput kotiin vietäviksi. Juhlakuvista tuli kukkien ansiosta myös todella upeita.

Työpajoissa olimme pohtineet, mikä tekee juhlasta juhlan ja näiden ideoiden pohjalta pyrimme toteuttamaan juuri sellaisen juhlan kuin he toivoivat. Tarvitsimme vain kukkia, valkoisia pöytäliinoja, ruusukuppeja ja valmistimme pajuista myös köynnöksiä. Lisäksi vanhoista kuvista oli koottu diaesitys, joissa kerrotut tarinat olivat mukana. Itse juhlassa oli myös livemusiikkia, laulua, tanssiesitys, kuohuvaa (alkoholiton) piti olla lasissa ja yksi asukkaista piti juhlapuheen. Koko taiteellinen prosessi oli todella monitaiteellinen. Upea ja koskettava kokonaisuus kertakaikkiaan.

Koimme tekevämme merkityksellistä työtä ja asukkaiden kiitollisuus jää ikuisesti sydämiimme.